foto spt 3 12

Geometrinės Kalėdos

Kalėdos būna baltos, kartais šaltos, būna jaukios, šviesios ir... geometrinės. Tokios jos buvo Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijoje, kuri organizavo 5-6 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Geometrinės Kalėdos“ (remiantis Jonavos rajono savivaldybės LL3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos 2022-2023 m. m. veiklos planu).
Konkurse dalyvavo Kauno Jono Laužiko mokyklos, Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos, Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos, „Lietavos“ pagrindinės mokyklos, Jonavos rajono Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos mokiniai, kurie naudodami įvairias geometrines figūras kūrė šv. Kalėdoms skirtus kūrybinius darbus, ugdėsi kūrybiškumą, dedukcinį mąstymą, matematinius gebėjimus, pažinimo kompetenciją, kūrybiškumą bei vaizduotę.
Buvo išties sunku konkurso vertinimo komisijai išrinkti geriausius darbus, jų buvo daug ir visi darbai nuostabūs. Vertinant juos buvo atsižvelgta estetiškumą, kiek geometrinių figūrų panaudota darbe. Konkurso nugalėtojais buvo išrinkti Kauno Jono Laužiko, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos, Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro ir Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos mokinių darbai. Visiems dalyviams bus įteikti padėkos raštai, o nugalėtojams – diplomai ir dovanos.

Z. Adamonienė, Jonavos r. Šveicarijos progimnazijos matematikos mokytoja

„Bendradarbiavimas siekiant kokybės“

Rugsėjo 22 dienos popietę Švietimo pagalbos tarnyboje projekto „Lyderių laiko 3“ tvarumo palaikymo komanda kartu su matematikos mokytojų atstovais susirinko į pirmąjį šių mokslo metų susitikimą. Komandos narės pasidalino mintimis apie praėjusiais mokslo metais įvykdytas matematikos dalyko populiarinimui skirtas veiklas, pasidžiaugė suaktyvėjusiu ugdymo įstaigų bendradarbiavimu. Vieningai sutarta, kad ir šiais mokslo metais tikslinga tęsti mokinių matematikos pasiekimų gerinimui skirtas veiklas, tačiau būtina aktyvinti rajono matematikos mokytojų metodinės grupės veiklą, stiprinti mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, aktyvinti dalinimąsi gerąja darbo patirtimi ne tik atskirose mokyklose, bet ir rajone. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė paragino į metodinę veiklą labiau įtraukti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turinčius mokytojus, organizuoti metodinius renginius, diskusijas ir kitas veiklas, didžiausią dėmesį skiriant pamokos kokybei. Matematikos mokytojų metodinės grupės veiklą kuruojanti švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Nija Vareikienė akcentavo, kad matematikos dalyko ugdyme būtini pokyčiai, o aktyvi metodinė veikla ir profesiniai dialogai padės tuos pokyčius įgyvendinti.
Matematikos mokytojos pritarė išsakytoms mintimis, pasidžiaugė projekto tvarumo palaikymo komandos iniciatyvumu ieškant sprendimų, padėsiančių gerinti mokinių matematikos pasiekimus.

G. Gečienė, Jonavos r. Šveicarijos progimnazijos direktorė, „Lyderių laiko 3“ projekto tvarumo palaikymo komandos vadovė

 

„Matematika aplink mus“

2022 m. birželio 2 dieną Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė mokinių ir mokytojų tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „Matematika aplink mus“, kuri mokykloje organizuojama jau nuo 2012 metų. Rajoninę konferenciją, kuri yra viena iš savivaldybės LL3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo veiklų, organizavo matematikos mokytojos V. Rimkevičienė, E. Miliukienė, D. Prochorovienė.
Konferencijos tikslas: skatinti mokinius plačiau ir nuodugniau domėtis matematika, jos pritaikymu įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse. Siekis ugdyti kūrybiškumą, kritinį mokinių mąstymą ir pasitikėjimą savo gebėjimais dalinantis patirtimi, taip pat stiprinti mūsų mokyklos bendravimą su kitomis rajono mokyklomis. Pranešimus pristatė Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokiniai, taip pat svečiai iš Jonavos Justino Vareikio, Raimundo Samulevičiaus ir Jonavos raj. Šveicarijos progimnazijų. Veiksmų su dešimtainėmis trupmenomis pritaikymą realiame gyvenime galėjome pamatyti pranešime „Matematinė ekskursija į parduotuvę“ (5 kl.). Kaip sekėsi susipažinti su erdviniais kūnais mums parodė 6 kl. mokinės pranešime „Erdviniai kūnai šalia mūsų“. Svečiai iš Šveicarijos progimnazijos atvežė parodai inžinerinį-matematinį projektą „Vabalų viešbutis“ (6 kl.). J.Vareikio progimnazijos mokiniai pristatė labai įdomų ir naudingą tiriamąjį darbą „Mokymosi proceso savistaba“ (7 kl.). Mokiniai visą mėnesį fiksavo savo atliekamų namų darbų trukmę, išsiaiškino, kurių dalykų pamokoms tenka ruoštis ilgiausiai, kuriomis savaitės dienomis jie labiausiai užimti ir pan. Ne mažiau įdomesni pranešimai „Internetas paauglio gyvenime“ (7 kl.) bei „Nuostatos susiformavimas, sprendžiant matematikos uždavinius“ (8 kl.). R. Samulevičiaus progimazijos stendiniuose pranešimuose buvo galima išvysti praktinius darbus „Pavasario ženklai“ (tangramas) (7-8 kl.) bei „Figūrų plotai“ (5 kl.).

 

„Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos.“ (Eschilas)

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos III klasių mokiniai kartu su biologijos mokytoja I. Balickiene, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja I. Kuuzeorg-Petrikoniene bei matematikos mokytoja I. Mikutovskienė dalyvavo „pamokose ant ratų“.
Pirmoji pamoka vyko Ukmergėje. UAB „Likmerė“ gamykloje gimnazistai susipažino su beržo apdirbimo procesu, jį ruošiant faneros gamybai. Gimnazistai kiekvienoje pamokoje turėjo atlikti ne vieną užduotį ar išnarplioti užuominą. Šįkart – apie medžius, jų savybes, naudą.
Antroji pamoka – jau Anykščiuose. Mokiniai lipdami į Šv. Mato bažnyčios apžvalgos aikštelę, kuri įrengta 33 metrų aukštyje, turėjo įveikti 186 laiptelius ir atlikti fizinio krūvio įtakos pulso dažniui tyrimą. Tyrimo metu mokiniai pastebėjo, kad pulso dažnis padidėjo po fizinio krūvio, o po 6 minučių pulso dažnis grįžo į pradinę padėtį. Taip pat mokiniai mėgavosi nuostabia Anykščių apylinkių panorama, sužinojo istorinių faktų apie bažnyčią ir jos kilmę.
Trečioji pamoka – A. Baranausko klėtelėje, kurioje vyko Kultūros paso edukacija „Be jo gal ir mūsų nebūtų buvę“. Poema „Anykščių šilelis“ skaityta ne tik lietuviškai, bet ir ukrainiečių kalba.
Ketvirtoji pamoka – Anykščių Lajos take. Čia mokiniai skaičiavo medžio amžių matuodami kamieną, medžio aukštį matavo pieštuku, mėgino atpažinti ir nupiešti A. Baranausko vartotus matematinius terminus: ratlankis, kėslas kampas, punktas, gija ir kt. Kelionė neprailgo, įspūdžių daug, tad visi vienbalsiai nusprendė – tokių pamokų reikia daugiau ir dažniau.

I. Kuuzeorg-Petrikonienė, Jonavos rajono savivaldybės „Lyderių laiko 3“ pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos narė

 

STEM projektas „Aš – pasaulio dalis“

Startavęs projektas tęsia savo veiklą, integruodamas ir „Lyderių laiko 3“ pokyčio projekto tvarumo palaikymo idėjas – stiprinti matematikos mokymosi motyvaciją.
Jeronimo Ralio gimnazijos mokiniai dalyvavo ekspedicijoje, kurioje atlikdami įvairias užduotis tyrinėjo Taurostos parko augmeniją. Galbūt pirmą kartą sužinojo, kaip atrodo miškinė žliugė, raktalapė rūgštynė ar vaistinė česnakūnė. Keliaudami į AB „Achema“ pakely stabtelėjo ir susipažino su Skarulių Smiltyne – viena pirmųjų Lietuvos teritorijoje gyvenusių Šiaurės elnių medžiotojų stovyklaviete.
Kokia nūdienos situacija aplinkosaugos srityje? Į šį klausimą išsamiai ir įdomiai atsakė AB „Achema“ vyriausiasis ekologas Marius Brazlauskas. Mokiniai išgirdo trąšų gamyklos pastatymo istoriją, sužinojo, ką įmonė gamina šiuo metu, galėjo apžiūrėti modernią biblioteką, papietauti darbuotojų valgykloje ir, žinoma, autobusu pakeliauti po gamyklą, apžiūrint įvairių cechų gamybą.
Ekspedicija baigėsi Skarulių Šv. Onos bažnyčioje, kuri šįmet švenčia 400 metų jubiliejų. Gimnazistai ieškojo ir atpažino kultūrinius bei religinius ženklus, atliko matematinę užduotį: skaičiavo žingsnius, nueitą kelią, greitį bei atstumą – viską žymėjo diagramose. Taigi pažinti pasaulį, jį tyrinėti, atrasti – įdomu ir naudinga.

I. Kuuzeorg-Petrikonienė, Jonavos rajono savivaldybės „Lyderių laiko 3“ pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos narė

 

Birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena

Birželio pirmą savaitę Jonavos centre, Ramybės skvere, buvo galima aplankyti aitvarų parodą "Populiarinkime matematiką", kurią organizavo "Lyderių laiko 3" pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos nariai kartu su Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos Mokytojų švietimo skyriumi. Aitvarus gamino Jonavos rajono švietimo įstaigos: lopšelis-darželis „Saulutė“, lopšelis-darželis „Bitutė“, lopšelis-darželis „Dobilas“, Panerio pradinė mokykla, R. Samulevičiaus progimnazija, Šveicarijos progimnazija, „Neries“ pagrindinė mokykla, J. Ralio gimnazija, Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras ir Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras.

Jonavos ŠPT informacija

Matematikos savaitė

Jau tapę tradicija, kad kiekvienais mokslo metais Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vieną savaitę skiriame matematikai. Kovo 14 -18 dienas pasirinkome ne atsitiktinai, nes kovo 14 – oji yra skaičiaus pi gimimo diena. Per matematikos pamokas su mokiniais kalbėjome apie tai, kas yra skaičius pi, kodėl kovo 14 – ąją yra švenčiama jo gimimo diena. Pertraukų metu per mokyklos radiją mokiniai galėjo išgirsti apie skaičiaus pi kilmę ir jo atsiradimo istoriją, paklausyti skaičiaus pi melodijų ir dainelių. Kovo 15 d. (antradienį) vyko matematikos popietė aštuntų klasių mokiniams „Blic turnyras“. Šio turnyro nugalėtojais tapo 8c klasės mokiniai. Trečiadienį (kovo 16 d.) 6 klasių mokinių komandoms vyko matematikos popietė „Jonava skaičiais“. Popietę pravedė ir parengė užduotis 8c klasės mokinė Ugnė D.  Mokiniams teko  atlikti ne tik matematines užduotis, bet ir atsakyti į klausimus apie Jonavą. Penktų klasių mokiniai linksmai ir įdomiai praleido laiką Kahoot viktorinoje „Matematika linksmai“ kovo 17 dieną. Geriausiai sekėsi 5b kl. mokiniams: Linui, Mildai ir Herkui. Septintų klasių mokinių komandos suko galvas Sudoku turnyre kovo 18 dieną. Geriausiai sekėsi 7b klasės komandai.

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos matematikos mokytojos

  

Bendradarbiavimo iniciatyva „Įdomioji matematika“

Tai viena iš Jonavos rajono Lyderių laikas 3 projekto komandos veiklų. Iniciatyvos tikslas – būsimiems lopšelio-darželio pirmokams pasimatuoti matematinius (skaičiavimo ir matavimo) gebėjimus Jonavos pradinės mokyklos edukacinėje aplinkoje. Mokyklos mokytojai kartu su darželio vaikais skaičiavimo ir matavimo atrado ne tik išmaniosios lentos programėlėse, bet ir muzikinėse užduotyse bei gamtamokslinio ugdymo kabinete. Kol vaikai „matavosi pirmokų švarkus“, džiaugėsi apdovanoti pagyrimais ir spalvingais balionais, suaugę sutarė stiprinti darželio ir mokyklos draugystę, semiantis patirties, mokantis nvieniems iš kitų.

 Jonavos ŠPT informacija

Matematikos mokomės pažindami tradicijas

Lietuvių tautodailėje gausu ornamentų ir simbolių. Jais buvo dekoruojami baldai, drabužiai, pastatai ir kiti įvairūs buities daiktai, o kiekvienas simbolis turėjo savo reikšmę. Vieni seniausių - geometriniai ornamentai,  sudaryti iš įvairaus dydžio ir formos taškų, lenktų ir tiesių linijų, apskritimų, daugiakampių ir kryželių. Vasario 3-7 dienos Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos 6 kl. mokinės atliko projektinį darbą, skirtą ne tik Vasario 16-ajai paminėti, bet ir geometrijos bei etnokultūros žinioms pasikartoti. Mergaitės interneto platybėse ieškojo lietuvių tautodailės simbolių, pasirinkę skaitmeninį mastelį apskaičiavo simbolio matmenis. Darbui atlikti prireikė žinių apie simetriją, matavimus, mokinės turėjo galimybę lavinti kūrybiškumą, vaizduotę ir erdvinį mąstymą, daugiau sužinoti apie matematikos ir etnokultūros ryšius. Juk etninę kultūrą su matematika sieja ne tik meniniai ornamentai ir simboliai, bet ir  skaičiavimo sistemų kilmė, archajiškų kalendorinių matavimų patirtis, liaudiški matai, todėl panašių projektinių veiklų mokiniams bus pasiūlyta ir daugiau.

Jonavos r. Šveicarijos progimnazijos matematikos mokytoja Z. Adamonienė

 

Kalėdos ir matematika? Tikraia taip

Paklausti, kas yra matematika, dauguma, greičiausiai pasakytų, kad matematika – tai vien skaičiai ir juos perprasti ne visada yra lengva. Tačiau tai toli gražu nėra tiesa. Matematika ne tik sudėtingas mokslas, bet ir įdomus bei įtraukiantis užsiėmimas!
Tai patvirtina Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos suorganizuotas respublikinis 5-6 kl. mokinių konkursas „Kalėdinės atvirutės iš geometrinių figūrų“. Konkursas sulaukė tikrai didelio susidomėjimo, nes prie Šveicarijos progimnazijos prisijungė Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos, Kauno Jono Laužiko mokyklos, Jonavos „Neries“ ir Jonavos „Lietavos“ pagrindinių mokyklų, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos, Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Jonavos r. Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro 5-6 klasių mokiniai, kurie pagamino net 160 spalvingų ir nuotaikingų atvirukų.
Kurdami kalėdinius sveikinimus mokiniai ne tik pagilino žinias apie geometrines figūras ir jų pritaikymą, bet turėjo galimybę atskleisti savo gabumus, kūrybiškumą ir vaizduotę bei įsitikinti, kad matematika ne tik skaičiai ir nuobodūs uždaviniai, bet ir linksmas bei įdomus užsiėmimas. O prizinių vietų laimėtojams buvo labai smagu gauti ne tik diplomus, bet ir kalėdinę nuotaiką kurti padedančias dovanėles. Kalėdinių atvirukų paroda sulaukė tikrai didelio susidomėjimo ir paskatinimo aktyviau bendradarbiauti ugdymo įstaigas ugdant mokinių pažinimo kompetenciją ir stiprinant matematinius gebėjimus.

Jonavos r. Šveicarijos progimnazijos matematikos mokytoja Z. Adamonienė

 

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos ir Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokytojų susitikimas

2021 m. lapkričio 25 dieną Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje susitiko Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos ir Jonavos Justino Vareikio progimnazijos matematikos mokytojos. Šį susitikimą inicijavo Jonavos rajono savivaldybės „Lyderių laikas 3“ pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos narė Ina Jakovlevienė ir Justino Vareikio progimnazijos matematikos mokytoja Sigita Rancaitė.
Profesinio dialogo metu  matematikos mokytojos pristatė penktokų matematikos diagnostinio testo rezultatų analizę, pastebėjimus, į ką reikia atkeipti dėmesį ruošiant pradinukus į progimnaziją. Aptarta matematinių gebėjimų reikalavimai pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, sklandaus perėjimo iš vienos pakopos į kitą sąlygos, vertinimų dermė.

 Jonavos Justino Vareikio progimnazijos matematikos mokytoja S. Rancaitė

Mokomės ir veikiame bendradarbiaudami

Lapkričio 23 d. Jonavos rajono savivaldybės „Lyderių laiko3“ pokyčių projekto tvarumo palaikymo komandos ir rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio atstovės dalyvavo stažuotėje „Kolegialus mokymasis pamokos sėkmei“. Radviliškio suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė pristatė skyriaus veiklą, pasidalino patirtimi įgyvendinant Radviliškio rajono savivaldybės „Lyderių laiko 3“ projektą ir užtikrinant jo idėjų tvarumą, pasidžiaugė mokyklų vadovų įsitraukimu į projekto įgyvendinimą,  suaktyvėjusiu ugdymo įstaigų bendradarbiavimu.
Kaip didžiausias projekto sėkmes, paminėjo  „Mokytojų akademijos“ veiklą,  mokymąsi vieniems iš kitų, dalinimąsi idėjomis ir tikslingą mokytojų bendradarbiavimą planuojant ir organizuojant šiuolaikišką, mokiniams patrauklią matematikos pamoką.
Stažuotėje dalyvavusios Radviliškio rajono matematikos mokytojos dalinosi įžvalgomis apie refleksijos svarbą, būtinybę kartu su mokiniais aptarti mokymosi sėkmes ir nesėkmes, o su kolegomis – pamokos organizavimo ypatumus. Mokytojos akcentavo, kad šiuolaikiniams mokiniams būtina sudaryti galimybes pamokoje išbandyti kuo daugiau įdomesnių, aktyvių patyriminio mokymosi metodų, skaitmeninių mokymosi aplinkų ir būdų.
Stažuotę apibendrinant susitarta su Radviliškio suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriumi bendradarbiauti ir toliau, o matematikos mokytojos pakviestos savo darbo patirtimi pasidalinti su Jonavos rajono matematikos mokytojomis.

Projekto „Lyderių laikas 3“ Jonavos rajono savivaldybės projekto tvarumo palaikymo komandos vadovė G. Gečienė

Matematiko mokymosi svarba

2021 m. lapkričio 8 d. Jonavos Panerio pradinėje mokykloje susitiko lopšelio - darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos. Šį susitikimą iniciavo Jonavos rajono savivaldybės Lyderių laikas 3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos narės Skirmantė Pilsudskienė ir Jelena Galvydytė. Susitikimo tikslas – profesinis dialogas apie matematikos, skaičiavimo ir matavimo gebėjimų ugdymą darželyje ir pradinio ugdymo pakopoje. Lopšelio – darželio „Saulutė“ direktorė J. Galvydytė pristatė ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše numatytą skaičiavimo ir matavimo srities pasiekimų raidą, palygino su priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekte atnaujintu matematinio  ugdymo turiniu.
Panerio pradinės mokyklos mokytoja Eridana Tabūnienė pasidalino atnaujintos pradinio ugdymo bendrosios programos projekto naujovėmis, priminė matematikos mokymosi turinį 1 klasėje, į ką reikia atkreipti dėmesį ruošiant priešmokyklinukus mokyklai. Profesinio dialogo metu mokytojos aktyviai diskutavo apie programinius matematinių gebėjimų reikalavimus ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme, sklandaus perėjimo iš vienos pakopos į kitą sąlygas. Užvirė diskusija ir apie lietuvių kalbos turinio dermę, analizuotos konkrečios situacijos. S. Pilsudskienė pristatė ir kartu su abiejų įstaigų mokytojais aptarė kitas Lyderių laikas 3 komandos planuojamas veiklas. Susitikimo dalyviai išsakė profesinių dialogų poreikį ir naudą, darbinėje atmosferoje diskutuojant rūpimomis temomis. Tai pirmoji Lyderių laikas 3 komandos suplanuota matematinių pasiekimų gerinimo bendradarbiaujant veikla šiais mokslo metais.

LL3 komandos narės S. Pilsudskienė ir J. Galvydytė

Projektas "Lyderių laikas 3" tęsia veiklas

Spalio 12 dieną į Švietimo pagalbos tarnybą susirinkę projekto „Lyderių laiko 3“  kūrybinės komandos narės pasidalino mintimis apie įvykdytas projekto veiklas, pasidžiaugė suaktyvėjusiu ugdymo įstaigų bendradarbiavimu. Kūrybinės komandos vadovė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė pasidžiaugė, kad buriama nauja komanda, kuri rūpinsis projekto tvarumo palaikymu ir veiklų organizavimu. Suformuoti šią komandą įpareigota  Šveicarijos progimnazijos direktorė Gražina Gečienė, o veiklas koordinuoti pavesta  švietimo pagalbos tarnybos mokytojų švietimo skyriaus vedėjai Loretai Bizokienei. Projekto tvarumo palaikymo komandoje darbą tęs projekto LL3 kūrybinės komandos narės iš J. Ralio ir Senamiesčio gimnazijų, „Neries“ pagrindinės mokyklos, R. Samulevičiaus ir J. Vareikio progimnazijų, „Saulutės“ lopšelio – darželio ugdymo įstaigų atstovės.  Džiaugiamės naujai prisijungusiomis narėmis  Panerio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Skirmante Pilsudskiene bei Užusalių mokyklos – daugiafunkcio centro matematikos mokytoja Aušra Kuzmickiene.
Susitikimo metu aptarti Jonavos rajono mokinių pasiekimai ir pažanga, išanalizuoti trejų mokslo metų NMPP, PUPP, VBE duomenys, diskutuota dėl veiklos krypčių ir švietimo tobulinimo prioritetų. Nutarta, kad Projekto tvarumo palaikymo komanda, siekdama užtikrinti projekto idėjų tęstinumą ir remdamasi Jonavos rajono savivaldybės mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatais, sieks užtikrinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą stiprinant profesinius dialogus tarp ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų bei organizuos įvairias veiklas, ugdančias mokinių matematinius gebėjimus. Bendradarbiaujant su Jonavos rajono matematikos mokytojų metodine grupe bei Jonavos ŠPT mokytojų švietimo skyriumi bus siekiama organizuoti metodinius renginius, diskusijas ir kitas veiklas, padėsiančias stiprinti mokytojų dalykines kompetencijas bei gerinti mokinių pasiekimus matematikos pamokose.

Jonavos ŠPT informacija

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
3
5
7
8
12
14
15
21
22
28
29

Renginių registracija

Projektai