Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas skirtas asmenų turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti, siekiant gauti atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą arba kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Apie savišvietos ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą Lietuvoje ir Europoje


Apie kompetencijų pripažinimą Lietuvoje

Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gairės. Gairių tikslas – padėti suinteresuotosioms šalims suvokti skirtingas galimybes ir galimus sprendimus, rengiant ir taikant patvirtinimo priemones Europoje.

  1. Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gairės (LT)
  2. European guidelines for validating non-formal and informal learning (EN)

Įsakymas dėl neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose bendrųjų principų patvirtinimo.

Institucijos Lietuvoje, vykdančios neformaliuoju ir savaiminių būdų įgytų kompetencijų pripažinimą:
 

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
9
13
15
16
22
23
24
28
29
30

Renginių registracija

Projektai