foto spt 3 12

11 30 karjeros specialistai2022-11-30

Rugsėjo pabaigoje Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu pritarta dalyvauti projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Rajono mokyklose profesinio orientavimo paslaugas teikia 8 karjeros specialistai, kai kurie iš jų veiklas vykdo ne vienoje mokykloje.
Lapkričio 28 dieną Jonavos švietimo pagalbos tarnyboje įvyko pirmasis rajono karjeros specialistų pasitarimas. Jame kolegos pasidalino darbo patirtimi, aptarė bendradarbiavimo galimybes. Susirinkime dalyvavo ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Ragelienė, kuruojanti profesinio orientavimo paslaugų teikimą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Specialistė pasidžiaugė karjeros specialistų entuziazmu, nuoširdžiu darbu, domėjimusi, dalyvavimu įvairiuose mokymuose, noru tobulėti, ieškoti atsakymų į iškylančius klausimus ir siekiu bendradarbiauti dalinantis patirtimi.
Susitikimo metu nuspręsta susiburti į rajono karjeros specialistų metodinę grupę. Nariai atviru balsavimu išrinko grupės pirmininkę – Jonavos Senamiesčio gimnazijos karjeros specialistę Jolantą Macaitienę, turinčią ilgametę darbo patirtį. 

ŠPT informacija

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
5
6
7
13
14
16
Date : 2024-04-16
18
Date : 2024-04-18
20
21
27
28
30
Date : 2024-04-30

Renginių registracija

Projektai