Ar telefonu galiu sužinoti apie man priskaičiuotą/nepriskaičiuotą Darbo užmokestį, įmokos kvite nurodytos sumos dydį?
Asmeninio pobūdžio informaciją telefonu neteikiama.

Esu X įstaigos darbuotojas, man neteisingai paskaičiavo darbo užmokestį, atostoginius, priemokas prie darbo užmokesčio. Kur man kreiptis?
Pirmiausia reikia kreiptis į savo  įstaigos raštvedę ir pasidomėti ar visi reikiami dokumentai pateikti per DVS sistemą, pvz. Įsakymas išleisti atostogų ar visos personalo operacijos suvestos į apskaitos programą, ar pateikti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai atitinka faktinį dirbtą laiką.
Jei visi reikiami dokumentai pateikti, bet manote, kad darbo užmokestis paskaičiuotas neteisingai, prašome atvykti į Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėją, adresu Žeimių g. 13. Su savimi prašome turėti asmens dokumentą.

Mano vaikas nelanko darželio/būrelio, o vis dar gaunu kvitus. Kodėl?

Jei kvite nurodyta mokėtina suma, vadinasi yra skola ir ją reikia sumokėti. Nepriklausomai nuo lankytų dienų taip pat yra mokama pastovioji ugdymo sąlygų fiksuota dalis.
Jei kvite nurodyta permoka, prašome kreiptis į įstaigą, kurią lankėte ir užpildykite prašymą grąžinti permoką į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

Negaunu kvito už lankomą darželį/būrelį?
Prašome kreiptis į lankomą įstaigą ir patikslinti elektroninio pašto adresą.

Mokėjimo kvite nurodyta mokėtina suma neteisinga. Kur man kreiptis?
Pirmiausia kreiptis į ugdymo įstaigą ir  patikslinti ar teisingai užpildytas lankomumo tabelis, ar perduoti visi teisę į nuolaidas suteikiantys dokumentai.
Jei įstaiga visus reikiamus dokumentus pateikė apskaitą tvarkančiam asmeniui, bet kvite nurodyta suma neteisinga, prašome atvykti į Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėją Žeimių g. 13. Su savimi prašome turėti asmens dokumentą, vaiko gimimo liudijimą.

Ar darbuotojas prašymą dėl NPD taikymo darbovietei turi pateikti kiekvienais metais?
Ne. Jei kitaip nenumatyta įstaigos dokumentuose.

Jei skaičiuojant darbuotojui darbo užmokestį, kas mėnesį taikomas NPD, ir pamėnesiui pritaikytas NPD yra suskaičiuotas teisingai, bet, kai visas pajamas per metus sudedi ir pritaikai metinę NPD formulę, atsiranda išskaičiuoto GPM skirtumas? Ar buhalteris NPD suskaičiuoti teisingai turi tik kas mėnesį? Ar reikia kreipti dėmesį į metinę formulę?
VMI atsakymas: Darbdavys, apskaičiuodamas mėnesio apmokestinamąsias darbo užmokesčio pajamas gyventojo prašymu atima gyventojui taikytiną neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD), kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant tik toje darbovietėje į visas kas mėnesį mokamas išmokas (pagrindinį darbo užmokestį, priedus ir priemokas, premijas ir pan.). Metams pasibaigus gyventojas pats (ne buhalteris) perskaičiuoja taikytiną metinį NPD atsižvelgiant į mokestiniu laikotarpiu gautas visas apmokestinamąsias pajamas. Ir nors darbdavys metų eigoje kas mėnesį pritaikė NPD teisingai, tačiau gyventojo kas mėnesį gaunamas darbo užmokestis kito, arba gyventojas gavo kitų apmokestinamųjų pajamų (pvz., ligos išmoką, pajamų iš dirbo kitos darbovietės), dėl metinio NPD perskaičiavimo gyventojui gali atsirasti prievolė papildomai sumokėti pajamų mokestį.

Kaip mokami atostoginiai, kurie viršija 20 darbo dienų?
Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią 20 darbo dienų (ar 24 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), ar 4 savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais (LR darbo kodekso 130str. 2d.). Darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka (LR darbo kodekso 130str. 3d.). Atostoginius, viršijančius 20 darbo dienų, mokėti iš karto galima, jei yra toks darbuotojo prašymas ir įstaigoje (atostoginių mokėjimo ketvirtyje) užtenka asignavimų.

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
9
13
15
16
22
23
24
28
29
30

Renginių registracija

Projektai