05 22 prevencija2024-05-22

Š. m. gegužės 16 d. Jonavos rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovėmis, kurios ugdymo įstaigų darbuotojams, vaiko gerovės komisijų nariams bei socialiniams partneriams, dirbantiems vaiko ir šeimos pagalbos srityje, pristatė pranešimą „Naujausios psichoaktyviosios medžiagos ir jų prevencija“.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento narkotikų kontrolės skyriaus patarėja Rasa Povilanskienė pateikė informaciją apie naujausias psichotropines medžiagas bei galimas jų rizikas žmogaus sveikatai, supažindino su narkotinių ir psichotropinių medžiagų stebėsena Lietuvoje, jų reguliavimu Europoje bei papasakojo apie psichotropinių medžiagų grupes, vartojimo formas.

Lektorė akcentavo, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, kitais tarptautiniais partneriais ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kurios padeda spręsti sudėtingas ir tarpusavyje susijusias problemas, kurti veiksmingesnes strategijas bei koordinuotą požiūrį į itin sudėtingas problemas. Lektorė informavo, kad dažniausiai naujos psichoaktyviosios medžiagos (NPS) įsigyjamos internetu kaip jau seniai žinomų narkotikų pakaitalas, jos parduodamos kaip maisto papildai, vaistai, buitinės priemonės („odos valikliai“), cheminiai reagentai moksliniams tyrimams, augalų trąšos. Šios medžiagos parduodamos ir vartojamos kaip tabletės, kristalai, impregnuoti lapeliai, „markutės“, suktinės, žoliniai mišiniai, milteliai, druskos ir pan. Rinkoje pasirodo ir neįprastos formos NPS, pavyzdžiui, nosies purškalai ir skystis elektroninėms cigaretėms.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Aneta Abromavičiūtė akcentavo, kad yra parengtos Departamento metodinės rekomendacijos ugdymo įstaigoms, siekiant plačiau supažindinti su psichoaktyviosiomis medžiagomis, padėti atpažinti jų keliamas rizikas, lemiančius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą veiksnius, taip pat pateikiama rekomenduojamų veiksmų seka, kaip įvertinti, ar jaunuolis yra pavartojęs ar eksperimentuojantis su psichoaktyviosiomis medžiagomis. 

E. Darvidė, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
9
13
15
16
22
23
24
28
29
30

Renginių registracija

Projektai