11 15 koliazas2023-11-08

Jonavos r. Bukonių mokykloje-daugiafunkciame centre (MDC) lankėsi Prienų rajono ugdymo įstaigų specialiosios pedagogės ir logopedės. Tai Prienų švietimo pagalbos tarnybos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymas bendradarbiaujant edukacinės įtraukties sąlygomis“ edukacinė išvyka-seminaras „Ugdymo turinio organizavimas skirtingų poreikių turintiems mokiniams. Kolegialioji Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro patirtis“. Direktorė Dalia Autukienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Rodaitienė supažindino su Jonavos r. Bukonių MDC situacija edukacinės įtraukties sąlygomis, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Livija Kurganova pristatė įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo situaciją ir galimybes Jonavos r. Bukonių MDC, logopedė Živilė Andrulienė pasidalijo STEAM veiklų ir priemonių panaudojimo galimybių ugdant vaikų kalbą patirtimi. Seminaro dalyvės diskusijos metu aptarė ugdymo turinio organizavimą skirtingų poreikių turintiems mokiniams Prienų rajono ugdymo įstaigose ir Bukonių MDC, susipažino su ugdymo(si) aplinkomis.

             Mokytojai ir mokytojų padėjėjos lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedroje ir dalyvavo mokymuose „Satir modelio taikymas pedagoginėje praktikoje“. Mokymus vedė katedros dr. docentė, paramos šeimai centro „Darnūs namai“ direktorė, tėvystės konsultantė, geštalto terapijos praktikė Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė. Gilinomės į mokytojos, psichoterapeutės V. Satir idėjas, kad kiekvienas asmuo yra vertingas, unikalus, sakralus, turi gėrio savo sieloje, gali keistis. Atlikdami praktines užduotis, analizuodami situacijas stiprinome save, kad dirbdami galėtume ugdyti vaikus bendradarbiaudami su juos auginančiais suaugusiaisiais. Mokykla – vieta, kurioje nepriklausomai nuo bendruomenės narių amžiaus, augindami vieni kitus, augame visi. Susipažinę su VDU studijų aplinkomis, apsilankėme ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Anatomijos instituto muziejuje, kuriame analizuodami eksponatus mokosi būsimieji medikai. Anatomijos instituto muziejaus vedėja V. Kriaučiūnienė supažindino su muziejaus įkūrimo istorija, eksponatų patekimo į muziejų keliais. Buvę mokyklos mokiniai prisimena, kad mokydamiesi Bukonių pagrindinės mokyklos devintoje klasėje, dalyvavo biologijos pamokose šiame muziejuje.

             Bukonių MDC komanda: direktorė Dalia Autukienė, direktoriaus pavaduotoja Irma Rodaitienė, mokytojos Aurelija Kukienė ir Inga Kazokaitytė, dalyvavo respublikiniame daugiafunkcių centrų sambūryje „Mainų mugė 2023“ Šilutės r. Kintų pagrindinėje mokykloje. Sambūrio tikslas – plėtoti ryšius tarp daugiafunkcių centrų ir šias funkcijas vykdančių įstaigų, dalinantis sukaupta patirtimi ir kylančiais iššūkiais, jų sprendimo būdais daugiafunkcių centrų koncepcijos įgyvendinimo kelyje. Pristatėme įstaigos struktūrą, veiklos kryptis, pasidžiaugėme sėkmėmis, sunkumais, problemų sprendimo būdais. Džiaugiamės galimybe dalintis patirtimi su bendraminčiais iš skirtingų Lietuvos vietų ir išgirsti, kaip sekasi organizuoti veiklas daugiafunkciams centrams skirtingose šalies savivaldybėse.

            Organizuojant įstaigos veiklą kyla daugybė iššūkių, kuriuos sunku suprasti konkrečioje įstaigoje nedirbantiems žmonėms. Kylančius iššūkius galima įveikti tik sutelktomis kolektyvo pastangomis, siekiant suprasti vienas kitą, kartu mokantis ir dalijantis patirtimi su kolegomis.

Dalia Autukienė,

Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
9
13
15
16
22
23
24
28
29
30

Renginių registracija

Projektai