2023-09-14

Rugsėjo 13 d. Jonavos ,,Neries“ pagrindinėje mokykloje startavo VšĮ „ISADD Lietuva“ vykdomas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ projektas ,,Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“.

Įgyvendinant šį projektą siekiama stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenėje bei gerinti vaikų ir jaunimo gerovę, kuriant pagalbos būdus ir metodus pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui.

Projektu bus siekiama sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų gerovę ,,Neries“ pagrindinėje mokykloje. Projekto tikslas – visapusiškai pritaikyti moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką, kurios pagalba bus mažinami autizmo spektro (ir kitų raidos) sutrikimų požymiai jų turintiems vaikams, didinant socialinę integraciją ir pilnavertišką įtraukimą į švietimo sistemą.

Siekiant tikslo bus vykdomos dvi pagrindinės veiklos: ABA terapijos taikymas autizmo spektro sutrikimų turinčiam vaikui jo natūralioje aplinkoje (aktyviai įtraukiant šeimą) bei mokymai pagalbos mokiniui specialistams, pedagogams, mokytojų padėjėjams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais ugdymo įstaigose pagal ABA metodiką. Šios veiklos užtikrina kryptingą veikimą – ABA metodikos pagalba suburiama komanda (pedagogas, mokytojo padėjėjas, vaikas, jo šeima) – tokiu būdu efektyviai ugdomas vaikų savarankiškumas, jų kalbėjimo, komunikacijos, žaidimo, skaitymo, matematikos, rašymo gebėjimai bei formuojamas tinkamas elgesys: pykčio kontrolė, mandagus ir atsakingas bendravimas visuomenėje, saugus elgesys nepažįstamoje aplinkoje.

Įtraukiojo ugdymo tikslas – pagal galimybes visus vaikus ir jaunuolius su specialiaisiais ugdymosi poreikiais įtraukti į ugdymo procesą. Įgytos specialios žinios padės pedagogams, mokyklos bendruomenės nariams, specialistų komandai efektyviau spręsti kylančias problemas ir susidoroti su iššūkiais.

Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Paliukienė

 

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
9
13
15
16
22
23
24
28
29
30

Renginių registracija

Projektai