foto spt 3 12

2023-05-02

2023 metų balandžio 27 d. Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje vyko rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2 klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Mažoji laboratorija“, kurią organizavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolita Skulčiuvienė. Jai talkino mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos Daiva Grinienė, Vita Jakštienė ir Rosita Vaškevičienė. Renginyje dalyvavo Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos, Jonavos Panerio pradinės mokyklos ir Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokiniai bei juos ruošę mokytojai.

Konferencijos tikslas – žadinti mokinių norą domėtis juos supančia aplinka, bendradarbiaujant atlikti stebėjimus ir tyrimus, skatinti ne tik mokinius parengti pranešimus ir juos išsamiai pristatyti, bet ir mokytojus, ugdant mokinių gamtamokslinius gebėjimus, dalintis gerąja patirtimi.

Po pranešimų pristatymo mažieji tyrinėtojai buvo pakviesti į biologijos klasę – laboratoriją, kurioje kartu su chemijos bei gamtos ir žmogaus vyresniuoju mokytoju Vygandu Marozu atliko kelis smalsumą, nuotaiką ir mokslinį pažinimą žadinančius eksperimentus. Buvo smagu dalintis atrastais pastebėjimais su bendraamžiais, dalyvauti diskusijose.

Visiems dalyviams įteikti Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos padėkos raštai bei atminimo dovanėlės. Mokytojams išduotos Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacinės pažymos.

Tikimės, kad konferencija mažuosius tyrinėtojus įkvėpė tolesniems gamtamokslinės veiklos atradimams ir eksperimentams, o įgyta patirtis pasklis po mokyklas.

Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolita Skulčiuvienė.  

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
3
5
7
8
12
14
15
21
22
28
29

Renginių registracija

Projektai