foto spt 3 12

2023-04-29

Ruošiantis įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio programas aktyvėja profesinis Jonavos rajono mokytojų bendradarbiavimas. Vis daugiau mokytojų mokosi vieni iš kitų, mokosi kartu.

Balandžio 21 dieną Jonavos rajono geografijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė Aušrinė Živaitienė vedė atvirą pamoką „Geografiniai tyrimai“ Jonavos ir Kėdainių rajonų ugdymo įstaigų geografijos mokytojams. Pamoka buvo organizuota pagal atnaujintas bendrąsias programas. Mokytojai susipažino su įvairia tyrimų metodika ir pamokos metu patys galėjo atlikti tyrimus. Vienas iš jų – kraštovaizdžio tyrimas „Laikas keičia Žemę“, kai naudojantis skaitmeniniais ištekliais parenkamos skirtingų laikotarpių fotografijos. Taip pat buvo aptarti ir kiti tyrimai: „Geografinis langas“, „Jonavos miesto funkcinės zonos“, „Kosmonautų gatvės kartograma“, kartografinio tyrimo metodika. 

Taigi atvira pamoka – vienas iš būdų efektyviai mokytis iš kolegų, dalintis patirtimi ir tobulėti.

ŠPT informacija

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
3
5
7
8
12
14
15
21
22
28
29

Renginių registracija

Projektai