foto spt 3 12

2023-04-24

Jau tampa tradicija rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės grupės nariams susitikti kurioje nors ugdymo įstaigoje. Šį kartą, balandžio 20 d., rinkomės Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriuje. Sveikinimo žodį tarė direktorė Gražina Gečienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Laimutė Žebrauskienė. Skyriaus ugdytiniai pasveikino nuotaikingomis dainomis ir eilėraščiais. Specialiojo ugdymo skyriuje dirbančios kolegės parodė mokyklos erdves, savo sukurtas metodines priemones bei dalinosi gerąja patirtimi, skaitė pranešimus: „Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių dalyvavimas LSOK vykdomajame Norway Grant projekte „Sutrikusio vystymosi vaikų įtraukimas per sportą“ (Ema Marčinskienė); „Mažais žingsneliais tikslo link... Mokinių, turinčių vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą, kasdieniam gyvenimui reikalingų įgūdžių formavimas“ (Raimonda Zvicevičienė), kvietė stebėti atvirą integruotą pažintinę-meninę veiklą „Žemė ir Saulės sistema“ (Eglė Akunienė, Svetlana Cechmister).

Dėkojame už šiltą priėmimą ir prasmingą darbą!

Lina Zajankauskienė, logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės grupės pirmininkė

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
3
5
7
8
12
14
15
21
22
28
29

Renginių registracija

Projektai