12 15 darzeliai2022-12-16

Viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų – gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis tarp mokytojų ir švietimo įstaigų. Gražų pavyzdį rodo Jonavos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai. Gruodžio 14 dieną Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyboje įvyko metodinė diena „STEAM projektinės veiklos“, kurią inicijavo Jonavos lopšelio-darželio „Bitutė“ vadovės: V. Skodienė ir E. Orlauskienė.
Renginyje dalyvavo 38 pedagogės iš įvairių Jonavos rajono švietimo įstaigų.

Buvo pristatyta 11 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projektų, paremtų STEAM metodika: „Lino kelias“, pranešėjos: D. Bazevičienė, A. Babilienė, E. Vaznaitienė (l/d „Bitutė“); „STEAM kelionė – pažinkime Lietuvą“, pranešėjos: D. Bazevičienė, K. Novikienė (l/d „Bitutė“); „Pirštukų-smalsuoliukų atradimai“, pranešėja R. Stankevičienė (l/d „Bitutė“); „Kiškiai – vandens ekspeditoriai“, pranešėjos: I. Matuzė, S. Komičienė (l/d „Žilvitis“); „Kuriame šviesos taką į Kalėdas“, pranešėjos: V. Jankauskienė, Ž. Ignatavičienė ( l/d „Žilvitis“); „Spalvingoji Jonava“, pranešėjos: L. Juzumienė, J. Virbalienė (l/d „Žilvitis“); „Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas per projektinę veiklą“, pranešėja D. Borisovienė (l/d „Dobilas“); „Kalbos ugdymas, integruotas į STEAM veiklas“, pranešėja E. Jankauskienė (l/d „Lakštingalėlė“); „STEAM atradimai ir įžvalgos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, pranešėja R. Pakštienė (l/d „Lakštingalėlė“); „Stebiu, ieškau, atrandu...“, pranešėjos: R. Čižauskienė, E. Rokienė (l/d „Saulutė“); ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas pasitelkiant STEAM metodą ir žaidimus“, pranešėja A. Babilienė (l/d „Bitutė“).
Dėkojame už drąsą viešai pademonstruoti išbandytus mokymo metodus, išradingas veiklas bei kūrybines dirbtuves.

ŠPT informacija

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
9
13
15
16
22
23
24
28
29
30

Renginių registracija

Projektai