12 02 Kedainiai2022-12-05

Gruodžio 2 dieną Kėdainiuose, Lietuvos sporto universiteto „Aušros“ progimnazijoje, įvyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokyklos transformacija atnaujinto ugdymo turinio kontekste“. Šioje konferencijoje dalyvavo ir atstovai iš Jonavos: „Lietavos“ ir „Neries“ pagrindinių mokyklų, J. Vareikio ir Šveicarijos progimnazijų, Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai ir mokytojai, Švietimo pagalbos tarnybos Mokytojų švietimo skyriaus vedėja L. Bizokienė. 
Konferencijos tikslas – telkti akademinę, švietimo įstaigų praktikų-lyderių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, siekiant kokybiškai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Moderatoriai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos sporto universiteto, Vilniaus universiteto Šiaulių STEAM centro, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų kartu su konferencijos dalyviais iš skirtingų rajonų diskutavo ir ieškojo atsakymų aštuoniose darbo grupėse: fizinio raštingumo, sveikos gyvensenos, STEAM, EKO, socialinio emocinio ugdymo, projektinės veiklos, skaitmeninio ugdymo ir tėvų švietimo.

Kiekvienoje darbo grupėje buvo diskutuojama apie ugdymo kokybę, galimus trikdžius ir sprendimus skirtingose pamokose / veiklose, skirtinguose kontekstuose ugdant visas kompetencijas (pažinimo, kūrybiškumo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, pilietinę, kultūrinę, komunikavimo), kurioms skiriamas didžiausias dėmesys atnaujinant bendrąsias programas.

ŠPT informacija

Renginiai

Pr An Tr Kt Pn Šš Sk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Renginių registracija

Projektai